Infracțiunea de trafic de influență. Aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale

1) Introducere
Fenomenul corupției s-a dovedit a fi multifațetat, iar practica judiciară a arătat că acesta poate lua diverse forme, în mod progresiv mai insidioase, una dintre acestea fiind traficarea influenței.
Corupția vine în contradicție în ultimă instanță cu noțiunea fundamentală de democrație. În acest context, nu este întâmplător că Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2015-2019 menționează corupția printre vulnerabilitățile aflate în legătură cu securitatea și apărarea naționale, întrucât „vulnerabilizează statul, generează prejudicii economiei și afectează potențialul de dezvoltare a țării, buna guvernanță, decizia în folosul cetățenilor și comunităților, precum și încrederea în actul de justiție și în instituțiile statului”, iar, „în plan extern, persistența corupției are impact negativ asupra credibilității și imaginii țării noastre”.

Articolul integral poate fi citit aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *