Mandatul european de arestare (II). Protecția drepturilor fundamentale

Prezenta lucrare este structurată în trei părți, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoașterii reciproce și imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanțiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistență juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autoritățile consulare, dreptul la informare, precum și dreptul la traducere și la un interpret), principiul proporționalității și, respectiv, abordările teoretice și jurisprudențiale în cazul unor încălcări sau existenței riscului încălcării drepturilor fundamentale de persoanei solicitate.

Întregul articol poate fi citit aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *